Παραγωγή πράσινης ενέργειας
Καινοτόμο σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
Νέα Οργανικά Βελτιωτικά Εδάφους
Ολοκληρωμένη διαχείριση οργανικών αποβλήτων
με τρόπο ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον
Previous slide
Next slide

Ο ΣΤΑΘΜΟΣ

Ο σταθμός σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε εξ’ ολοκλήρου από τον όμιλο SYCHEM,
εφαρμόζοντας τις πιο προηγμένες τεχνολογίες.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: Κοπριές πτηνοτροφείων Απόβλητα ελαιοτριβείων και τυροκομείων Ζωικά υποπροϊόντα σφαγείων Ληγμένα συσκευασμένα τρόφιμα από super market Υπολείμματα τροφών από εστιατόρια και ξενοδοχεία Λίπη και Λάδια

BIOSFER L & BIOSFER S

Νέα Οργανικά Βελτιωτικά Εδάφους από τη ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Θερμοκήπια

Ελαιώνες

NEA

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Η εταιρεία , ανήκει στον όμιλο εταιριών SYCHEM
Διαθέτει Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιοαέριο με τις πιο προηγμένες τεχνολογίες στα κρίσιμα σημεία της παραγωγικής διαδικασίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Scroll to Top