ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Εταιρεία διαθέτει Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιοαέριο με εγκατεστημένη ισχύ 500 kW επεκτάσιμο στα 2 MW, με συνολικές εγκαταστάσεις 15 στρεμμάτων στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Κρήτης (οδός Λ και Ρ).

Ο Σταθμός σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε εξ’ ολοκλήρου από τον όμιλο SYCHEM, εφαρμόζοντας τις πιο προηγμένες τεχνολογίες στα κρίσιμα σημεία της παραγωγικής διαδικασίας, που σχετίζονται με την παραλαβή και διαχείριση των οργανικών εισερχόμενων αποβλήτων, το σύστημα απόσμησης, την αξιοποίηση της παραγόμενης θερμότητας και το καινοτόμο σύστημα βιολογικής επεξεργασίας του υγρού χωνεμένου υπολείμματος.

Ο συγκεκριμένος σταθμός βιοαερίου φιλοδοξεί να καταστεί πανευρωπαϊκό πρότυπο για τη διαχείριση και αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων σφαγείων, κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων, ληγμένων τροφίμων κ.α. Με αυτόματη διαδικασία παραλαβής και διαχωρισμού/αποσυσκευασίας, χωρίς οσμές, με πλήρη αξιοποίηση της παραγόμενης θερμικής ενέργειας αλλά και με το καινοτόμο σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων προσφέρει έναν πρωτοποριακό, αξιόπιστο, περιβαλλοντικά φιλικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο διαχείρισης δύσκολων οργανικών αποβλήτων μέσα στον αστικό ιστό.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ → ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΕΡΙΟ ΜΙΓΜΑ

ΑΕΡΙΟ ΜΕΙΓΜΑ
(αναλογία περίπου 56% CH4 και 44% CO2)

ΚΥΡΙΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ:

ΥΔΡΟΛΥΣΗ → ΟΞΕΟΓΕΝΕΣΗ → ΑΚΕΤΟΓΕΝΕΣΗ → ΜΕΘΑΝΟΓΕΝΕΣΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

Σύστημα απόσμησης
Σύστημα παραλαβής, ελέγχου και διαχείρισης των εισερχομένων αποβλήτων
Σύστημα βιολογικής επεξεργασίας υγρού χωνεμένου υπολείμματος

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Scroll to Top