ΝΕΑ

Με το βραβείο του καλύτερου Σταθμού Βιοαερίου κυκλικής οικονομίας  πόλης καθώς και τιμητική διάκριση για τον καλύτερο Σταθμό Βιοαερίου ισχύος...