Εταιρεια

ΠΡΟΦΙΛ

 

Η εταιρεία ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., ανήκει στον όμιλο εταιριών SYCHEM www.sychem.gr.
Η Εταιρεία διαθέτει Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιοαέριο με εγκατεστημένη ισχύ 500 kW επεκτάσιμο στα 2 MW, με συνολικές εγκαταστάσεις 15 στρεμμάτων στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Κρήτης (οδός Λ και Ρ).
Ο Σταθμός σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε εξ’ ολοκλήρου από τον όμιλο SYCHEM, εφαρμόζοντας τις πιο προηγμένες τεχνολογίες στα κρίσιμα σημεία της παραγωγικής διαδικασίας, που σχετίζονται με την παραλαβή και διαχείριση των οργανικών εισερχόμενων αποβλήτων, το σύστημα απόσμησης, την αξιοποίηση της παραγόμενης θερμότητας και το καινοτόμο σύστημα βιολογικής επεξεργασίας του υγρού χωνεμένου υπολείμματος.
Ο συγκεκριμένος σταθμός βιοαερίου φιλοδοξεί να καταστεί πανευρωπαϊκό πρότυπο για τη διαχείριση και αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων σφαγείων, κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων, ληγμένων τροφίμων κ.α. Με αυτόματη διαδικασία παραλαβής και διαχωρισμού/αποσυσκευασίας, χωρίς οσμές, με πλήρη αξιοποίηση της παραγόμενης θερμικής ενέργειας αλλά και με το καινοτόμο σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων προσφέρει έναν πρωτοποριακό, αξιόπιστο, περιβαλλοντικά φιλικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο διαχείρισης δύσκολων οργανικών αποβλήτων μέσα στον αστικό ιστό.

Ο ΣΤΑΘΜΟΣ

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Ολοκληρωμένη διαχείριση οργανικών αποβλήτων με τρόπο ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον
 • Παραγωγή πράσινης ενέργειας
 • Πλήρης αξιοποίηση της παραγόμενης θερμικής ενέργειας
 • Καινοτόμο σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 • Ηλεκτρική ενέργεια
 • Θερμότητα ( ιδιοκατανάλωση & τηλεθέρμανση )
 • Στερεό υπόλειμμα ( εξαιρετικό εδαφοβελτιωτικό )

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

 • Σύστημα απόσμησης
  • Κλειστό κτίριο σε συνεχή υποπίεση για αποφυγή διαφυγής οσμών στο περιβάλλον.
  • Καινοτόμο βιόφιλτρο για εξουδετέρωση οσμών
 • Σύστημα παραλαβής ,ελέγχου και διαχείρισης των εισερχομένων αποβλήτων
  • Αυτοματοποιημένη διαδικασία παραλαβής και διαχωρισμού οργανικού μέρους από υλικά συσκευασίας.
 • Σύστημα βιολογικής επεξεργασίας υγρού χωνεμένου υπολείμματος
  • Συνδυασμός τεχνολογιών μεμβρανών και βιοενίσχυσης.
  • Υψηλή απόδοση με χαμηλό λειτουργικό κόστος.
  • Δυνατότητα τελικής διάθεσης για απεριόριστη άρδευση.