Υπηρεσίες

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 

  • Κοπριές πτηνοτροφείων
  • Απόβλητα ελαιοτριβείων και τυροκομείων
  • Ζωικά υποπροϊόντα σφαγείων
  • Ληγμένα συσκευασμένα τρόφιμα από super market
  • Υπολείμματα τροφών από εστιατόρια και ξενοδοχεία
  • Λίπη και Λάδια